slide

Kan jag få bort en betalningsanmärkning som beror på uppgifter om en skuld hos Kronofogden?

Ta bort anmärkning? Du behöver oftast inte finnas kvar i Kronofogdens register om du har hamnat där av misstag. Misstaget kan till exempel vara att du råkade betala på ett felaktigt sätt eller att den som skickade in skulden till Kronofogden inte borde ha gjort det. Det är en särskild…

slide

Jag har en skuld hos Kronofogden. Kan jag få en betalningsanmärkning?

Skuld hos Kronofogden  Det beror på vem du är skyldig pengar. Olika regler gäller beroende på till vem eller vilken din skuld är till. Skulder till stat eller kommun, kallas allmänna mål och gäller till exempel obetalda skatter, TV-avgifter, underhållsstöd, böter och studieskulder. Skulder till privata fordringsägare, kallas enskilda mål…

slide

Jag har fått ett betalningsföreläggande. Får jag då också en betalningsanmärkning?

Betalningsföreläggande = betalningsanmärkning? Om du är skyldig någon pengar och inte betalar tillbaka dessa, kan fordringsägaren ansöka hos Kronofogden om betalningsföreläggande. Fordringsägaren riktar genom Kronofogden ett krav på dig att betala din skuld. Ansökan registreras och skickas med brev till dig. I ansökan ser du vem som anser sig ha…

slide

Hur länge finns en betalningsanmärkning kvar?

Hur länge stannar en anmärkning kvar i ens register? Kreditupplysningsföretagen har vanligtvis kvar uppgifter på en privatperson i tre år efter den dag anmärkningen registrerades. För juridiska personer (företag) får uppgifterna finnas kvar i fem år. När en ansökan om betalningsföreläggande registreras mot en juridisk person finns den uppgiften kvar i…

slide

Hur gör jag för att få en betalningsanmärkning borttagen eller rättad?

Hur man rättar och tar bort anmärkning? Om du anser att en uppgift som rör dig är oriktig eller missvisande ska du kontakta kreditupplysningsföretaget och begära rättelse. Företaget ska då skyndsamt utreda frågan. Läs mer om när en uppgift anses vara oriktig eller missvisande Visar det sig att uppgiften är…

slide

Vilka möjligheter har jag att få en betalningsanmärkning borttagen eller rättad?

Uppgifter i kreditupplysningsregister som är oriktiga eller missvisande ska alltid rättas För att bedöma om en uppgift är oriktig eller missvisande måste man utgå från de förhållanden som gällde vid den tidpunkt då anmärkningen tillkom. Datainspektionen anser att uppgifter ska rättas om du har betalat skulden innan den noterade händelsen…

slide

Kan Datainspektionen tala om för mig om jag har en betalningsanmärkning?

Datainstpektionen Nej. Datainspektionen kan inte se om du har en betalningsanmärkning. För att ta reda på det kan du kontakta ett rikstäckande kreditupplysningsföretag. Se vilka företag som har kreditupplysningstillstånd Läs mer om vilken rätt till information som du har

slide

Hur får jag veta vad som står om mig i kreditupplysningsregistren?

Enligt kreditupplysningslagen kan du få besked av ett kreditupplysningsföretag om företaget har lagrat uppgifter om dig och i så fall vilka uppgifter som finns. Detta gäller både om uppgifterna finns i dataregister eller om de har lagrats på annat sätt. Du har rätt att en gång per år gratis få…

slide

Vad ska jag göra om en kreditupplysning har tagits på mig utan att frågeställaren haft ett legitimt behov?

Legitimt behov – kreditupplysning? Enligt kreditupplysningslagen ska den som begär en kreditupplysning om en privatperson ha ett legitimt behov. Detta innebär att frågeställaren ska ha ingått eller vara på väg att ingå ett kreditavtal med den person kreditupplysningen handlar om eller att man i övrigt har anledning att göra en…

slide

Varför fick jag ingen kreditupplysningskopia när min bank tog en kreditupplysning om mig?

Vad innebär en kreditupplysningskopia? Då en kreditupplysning lämnas ut till en bank bara för att banken ska kunna beräkna sitt kapitalkrav för kreditrisker, behöver kreditupplysningsföretaget inte skicka ut en fullständig kreditupplysningskopia. I detta fall räcker det med att kreditupplysningsföretaget lämnar information om att en kreditupplysning har tagits. Kreditupplysningsföretaget får överlåta…

« Föregående sidaNästa sida »