Vad är en betalningsanmärkning?

Vad är betalningsanmärkningar?

Vad är en betalningsanmärkning?Vad är en betalningsanmärkning? En betalningsanmärkning är en notering i ett register som innehåller information om en person som har misskött sina betalningar. Det kan vara att personen inte har betalat in sina räkningar i tid till exempel. Hos en privatperson ligger en betalningsanmärkning kvar i tre år, hos företag gäller det fem år. När man har en betalningsanmärkning kan det innebära att det blir svårare att låna pengar av banker, teckna abonnemang, ta krediter, köpa lägenhet mm. En skuld måste vara minst på 100 kronor för att klassas som en betalningsanmärkning. Betalningsanmärkningar syns när någon gör en kredit upplysning på personen eller företaget.

En betalningsanmärkning är ett tecken på att du inte har skött dina betalningar. Den kan exempelvis leda till att du inte får lån, lägenhet, arbete eller telefonabonnemang.

Det är inte Kronofogden som utfärdar betalningsanmärkningar. Ordet betalningsanmärkning är kreditupplysningsföretagens samlingsnamn på ett stort antal uppgifter som de samlar in från olika håll och sedan använder vid kreditupplysning. Många av dessa uppgifter kommer från myndigheter, till exempel Kronofogden.

En fullständig lista över kreditupplysningsföretagen finns på Datainspektionens webbplats, som också innehåller mer information om hur kreditupplysning och betalningsanmärkningar fungerar.

Lista över företag med tillstånd att driva kreditupplysning
Mer information om betalningsanmärkningar

Konsekvenserna av en betalningsanmärkning

En betalningsanmärkning är ett tecken på att du inte har skött dina betalningar. En betalningsanmärkning kan exempelvis leda till att du inte får lån, lägenhet, arbete eller telefonabonnemang.

Vem sätter betalningsanmärkningarna?

Många tror att betalningsanmärkningarna kommer från Kronofogden, men det är fel. Det är inte Kronofogden som utfärdar betalningsanmärkningar. Det Kronofogden gör är att de betalar till företaget eller personen som inte har fått sina pengar i tid. De som tar hand om just betalningsanmärkningen är kreditupplysningsföretag. Kreditupplysningen får informationen av Kronofogden och därefter sätter en betalningsanmärkning på personen eller företaget.

Ordet betalningsanmärkning är kreditupplysningsföretagens samlingsnamn på ett stort antal uppgifter som de samlar in från olika håll och sedan använder vid kreditupplysning. Många av dessa uppgifter kommer från myndigheter, till exempel Kronofogden.

Har jag en betalningsanmärkning?

Det kan ett kreditupplysningsföretag informera dig om – eftersom det är de som sätter betalningsanmärkningar. Kreditupplysningsföretagen hämtar offentliga uppgifter från olika myndigheters register, bl. a. Kronofogdens register. Vissa av uppgifterna förmedlas vidare av kreditupplysningsföretagen som så kallade betalningsanmärkningar. Uppgifterna lämnas till olika frågeställare, exempelvis banker, hyresvärdar och kreditbolag.

Hur snabbt hamnar uppgifterna hos kreditupplysningsföretagen?

Kreditupplysningsföretagen hämtar uppgifter från Kronofogden dagligen.

Rapportering om obetald skuld

När en obetald skuld lämnas över från en myndighet (t.ex. skatteverket) till Kronofogden för indrivning registreras den i myndighetens dataregister för utsöknings- och indrivningsmål. UC hämtar dagligen uppgifter om nytillkomna skulder och registrerar detta i våra register. Exempel på sådana skulder är obetalda skatter och avgifter.

Om du är skyldig någon (i regel privat fordringsägare) pengar och inte betalar tillbaka dessa, kan fordringsägaren ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden, dvs. fordringsägaren riktar genom Kronofogden ett krav på dig att betala. Ansökan registreras och skickas till dig per brev och du kan inom utsatt tid protestera mot kravet. Där får du veta vem som anser sig ha ett krav mot dig och hur stort kravet är.

UC registrerar en betalningsanmärkning

Om du inte gör några invändningar mot kravet kommer Kronofogden att meddela utslag och med stöd av utslaget kan fordringsägaren begära att Kronofogden driver in skulden. UC hämtar in utslaget och registrerar detta som en betalningsanmärkning.

Jag har en skuld hos Kronofogden. Kan jag få en betalningsanmärkning?

Ja, du kan få en betalningsanmärkning om du har skuld hos Kronofogden. Det är dock kreditupplysningsföretag som ger betalningsanmärkningar, inte Kronofogden. Kreditupplysningsföretagen hämtar offentliga uppgifter från olika myndigheters register, bland annat Kronofogdens register.

Exempel på uppgifter hos Kronofogden som kan ge betalningsanmärkning är:

  • när ett utslag meddelas. Det vill säga när ett betalningsföreläggande blir fastställt.
  • ansökan om betalningsföreläggande mot juridiska personer.
  • uppgifter om obetalda skatter, underhåll, TV-avgifter med mera. (Allmänna skulder)
  • utmätning
  • beslut om skuldsanering

Jag har fått ett betalningsföreläggande. Får jag då också en betalningsanmärkning?

Om du är skyldig någon pengar och inte betalar tillbaka dessa, kan fordringsägaren ansöka hos Kronofogden om betalningsföreläggande. Fordringsägaren riktar genom Kronofogden ett krav på dig att betala din skuld. Ansökan registreras och skickas med brev till dig. I ansökan ser du vem som anser sig ha ett krav mot dig och hur stor skulden är. Du har då viss tid på dig att invända mot kravet. Är kravet riktigt och du inte gör några invändningar utfärdar Kronofogden ett utslag.

Uppgifter om detta registreras hos kreditupplysningsföretag och leder vanligen till en betalningsanmärkning. När ett betalningsföreläggande registreras mot en juridisk person hämtas uppgiften vanligen av kreditupplysningsföretagen redan vid ansökan.

Kan jag få bort en betalningsanmärkning som beror på uppgifter om en skuld hos Kronofogden?

Du behöver oftast inte finnas kvar i Kronofogdens register om du har hamnat där av misstag. Misstaget kan till exempel vara att du råkade betala på ett felaktigt sätt eller att den som skickade in skulden till Kronofogden inte borde ha gjort det. Det är en särskild lagstiftning som avgör om Kronofogden får ändra på uppgifterna eller kanske ta bort uppgifterna helt och hållet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.