Vad kan leda till en betalningsanmärkning?

Vad är en anmärkning?

Vad är en betalningsanmärkning?

Vad kan leda till en betalningsanmärkning? UC registrerar följande betalningsanmärkningar som kan dyka upp i en kreditupplysning om dig eller ditt företag. En anmärkning kan vara allt möjligt, tex kan en anmärkning uppstå från en felparkering till kvarskatt. En anmärkning hos UC är en uppgift om en skuld som är obetald eller inte har betalats i tid. Många benämner detta även som betalningsanmärkning. En betalningsanmärkning är en indikation på att du inte har skött dina betalningar, se Vad är en betalningsanmärkning?

Vilka betalningsanmärkningar är vanligast?

Det vanligaste orsakerna till betalningsanmärkningar är att man har missbrukat bankkonton, krediter, hypotekslån, konkurser, beslut om skuldsanering och sist tredskodomar från tingsrätten vilket betyder när tingsrätten har dömt i ett mål därför att ena parten har uteblivit från en förhandling eller inte har besvarat en stämning med sakliga argument. Man har ingen rätt att bli struken ur ett register från kreditupplysningen, men om inte uppgifterna stämmer överens med uppgifterna i registret ska kreditupplysningsföretaget rätta den.

Vanligaste orsakerna till betalningsanmärkningar?

 • Utslag av kronofogdemyndigheten i mål om betalningsföreläggande, det vill säga ett beslut där kronofogdemyndigheten har fastställt att någon är betalningsskyldig eftersom han eller hon inte har protesterat mot ett krav
 • Tredskodomar från tingsrätten, det vill säga när tingsrätten har dömt i ett mål därför att ena parten har uteblivit från en förhandling eller inte har besvarat en stämning med sak­liga argument
 • Missbruk av bankkonton/krediter/hypotekslån
 • Konkurser
 • Beslut om skuldsanering
 • Restförda skatter och avgifter
 • Utmätningsförsök
 • Ansökan om betalningsföreläggande (registreras enbart för företag)

Du har ingen rätt att bli struken ur ett kreditupplysningsregister, men om en uppgift om dig är felaktig eller missvisande ska kreditupplysningsföretaget rätta den. Observera att om du betalar skulden efter det att till exempel kronofogdemyndigheten har meddelat ett utslag, kommer en anmärkning ändå att registreras. För att bedöma om en uppgift är felaktig eller missvisande måste man utgå från vad som gällde när betalningsanmärkningen uppkom, det vill säga av vilken anledning skulden inte betalades på förfallodagen.

Läs mer om när en betalningsanmärkning anses vara missvisande

Betalningsanmärkningar som gäller en person ska tas bort ur kreditupplysningsregistren senast tre år efter den registrerade händelsen (till exempel datum för kronofogdemyndighetens utslag eller utmätningsförsök). För företag gäller normalt en femårsregel.

Hur länge ligger en betalningsanmärkning kvar hos UC

 • En betalningsanmärkning på en fysisk person ligger kvar i tre år (36 mån) och för juridisk personer ligger betalningsanmärkningen kvar i fem år (60 månader) från det att händelsen inträffade.
 • Ansökningsuppgifter kvarstår i två år efter utgången av det år händelsen inträffade, vilket kan innebära att uppgiften kan presenteras i upp till tre år. 
 • Uppgifter om missbrukat bankkonto och misskött kredit ligger kvar i tre år (36 mån).
 • Uppgift om missbrukat kontokort ligger kvar i 24 månader.
 • Näringsförbud presenteras i tre år efter det att förhållandet upphör att gälla. 

Räkna ut hur länge din betalningsanmärkning finns kvar

En anmärkning hos UC kommer från många olika källor. Dock så kommer en stor del av uppgifterna i UC:s register från Skatteverket och debiterande  eller utfärdande myndighet är vad som avses med källa enligt nedan.

 UC källor till anmärkningar

Betalningsanmärkning Källa
Accis Transportstyrelsen
A-skatt/arbetsgivaravgift (samordnad uppbörd) Skatteverket
Avgift olovligt byggande Kommunerna
Bygg- och särskild avgift Kommunerna
Dispensavgifter enligt bilavgaslagen Transportstyrelsen
Diverse statliga fordringar Kronofogden
Diverse övriga fordringar      Kronofogden
Ekonomiskt bistånd     Utrikesdepartementet
Expeditionsavgift Diverse myndigheter
Felparkeringsavgift Transportstyrelsen
F-skatt/särskild A-skatt   Skatteverket
Företagsrekonstruktion Tingsrätt
Förseningsavgift ABL    Bolagsverket
Konkursansökan Tingsrätten/Kronofogden
Konkurs Tingsrätten via PoIT
Kostnad lantbruksnämndsförättning Lantmäteriet
Kupongskatt Skatteverket
Kvarskatt Skatteverket
Lantmäteriavgift Lantmäteriet
Missbrukad kontokredit Kreditmarknadsbolag
Missbrukat bankkonto Bank och finansbolag
Misskött kredit Bank och finansbolag
Moms Skatteverket
Näringsförbud Tingsrätten
Prisregleringsavgift Konsumentverket
Punktskatt Skatteverket
Redaravgift Skatteverket
Sanktionsavgift för dieselolja Skatteverket
Sjömansskatt Skatteverket
Skattekonto Skatteverket
Skuldsanering Kronofogden/Tingsrätten
Studiemedel CSN
Stämpelavgift Domstolsverket
Särskild avgift ABL Bolagsverket
Särskild inkomstskatt för utomland Skatteverket
Särskild uppdebiterad A-skatt Skatteverket
Tillkommande skatt Skatteverket
Transporttillägg Transportstyrelsen
Tredskodom Tingsrätten
Tull/införselavgift Tullverket
TV-avgift Radiotjänst (RIKAB)
Underhållsstöd                       Försäkringskassan
Utmätning/ej tillgång Kronofogden
Utslag i mål om betalnings föreläggande Kronofogden
VA-domstolsavgift Vattendomstolen
Vägavgift  Transportstyrelsen
Vägtrafikskatt                       Transportstyrelsen
Återtagning av avbetalningsgods Kronofogden
Överlastningsavgifter

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.