Hur man undviker betalningsanmärkningar

Undvika betalningsanmärkningar


Att tänka på för att undvika betalningsanmärkningar

Det absolut viktigaste är att betala i tid! Även i semestertider är du skyldig att betala dina räkningar! Det går inte att få en betalningsanmärkning borttagen för att du inte hunnit betala din skuld i tid. Se därför till att betala alla räkningar innan du åker på en längre resa. (Eller se till att någon annan betalar dina räkningar när du är borta – det finns företag som åtar sig sådant.)

Om du får ett inkassokrav eller ett betalningsföreläggande från kronofogdemyndigheten: Läs noggrant igenom alla papper du får så att du vet vad som händer och spara handlingarna. Agera genast om du anser att du inte är betalningsskyldig för skulden.

Nöj dig inte med att kontakta den som påstår att du är skyldig honom eller henne pengar om du anser att kravet är felaktigt. Kontakta även inkassoombudet om han eller hon har ett sådant och kronofogdemyndigheten om du fått ett betalningsföreläggande och protestera mot kravet. Skriv ett daterat brev så att din invändning finns dokumenterad och tala på ett tydligt sätt om vad du anser är fel. Tänk på att det inte räcker med en blank protest, du måste ange sakliga argument för varför du anser att du inte är betalningsskyldig.

Ett betalningsföreläggande från kronofogdemyndigheten betyder inte att man har slagit fast att du är betalningsskyldig. Det är en uppmaning att antingen betala eller inom en viss tid protestera mot vad fordringsägaren påstår. Om du inte protesterar medger du att du är betalningsskyldig.

Om du betalar skulden direkt till fordringsägaren efter att du har fått ett inkassokrav, bör du själv tala om det för inkassobolaget. Annars finns risken att inkassobolaget inte i tid får reda på att skulden är betald och driver fordran vidare till kronofogdemyndigheten.

Om du anser att du inte är betalningsskyldig, men din skuld har hunnit bli ett mål i tingsrätt eller hos kronofogdemyndigheten: Agera i tid så att det inte meddelas en tredskodom eller ett utslag i mål om betalningsföreläggande! Dessa betalningsanmärkningar är mycket svåra att få bort ur kreditupplysningsregister. Det räcker inte med att tredskodomen eller utslaget undanröjs. Ett undanröjande innebär endast att tredskodomen eller utslaget inte kan användas vid ett utmätningsförfarande. Undanröjandet i sig innebär inte att tredskodomen eller utslaget meddelats på felaktiga grunder.

För att en betalningsanmärkning ska tas bort måste du i praktiken vinna målet i tingsrätten. Det ska alltså framgå av tingsrättens dom att du inte hade någon skuld till fordringsägaren när tredskodomen eller utslaget meddelades. Det ska också (även om det är ovanligt) framgå av en förlikning att du inte hade någon skuld när betalningsanmärkningen uppstod. Detta måste i så fall klart framgå av texten i förlikningen. Det räcker inte med att visa att en förlikning skett till ett mindre belopp eller att fordringsägaren har återkallat sin talan. Det beror på att en fordringsägare inte sällan återkallar sin talan på grund av att han inte anser det lönsamt att driva kravet vidare.

Om du har återvunnit (det vill säga begärt en omprövning av) en tredskodom eller ett utslag bör du därför kräva att domstolen meddelar en dom i målet även om fordringsägaren återkallar sin talan. Det måste framgå av domen att du inte var betalningsskyldig för skulden när tredskodomen eller utslaget meddelades. Om du låter domstolen skriva av målet kommer nämligen betalningsanmärkningen normalt att stå kvar trots att tredskodomen eller utslaget är undanröjt. Andra domar än tredskodomar registreras inte i kreditupplysningsregister.

På din begäran gör kreditupplysningsföretagen en självständig juridisk bedöm­ning av om betalningsanmärkningen bör stå kvar.

Följande gäller för företag

När det gäller företag – dock inte enskilda näringsidkare – registreras redan ansökan om betalningsföreläggande som en betalningsanmärkning. Därför är det extra viktigt för företag att protestera mot felaktiga krav direkt när inkassokravet har kommit och inte invänta ett betalningsföreläggande från kronofogdemyndigheten.

Om någon har ansökt om betalningsföreläggande mot ditt företag av misstag – inkassobolaget har kanske inte fått reda på att du har protesterat mot kravet eller
att du har betalat skulden innan ansökan lämnades in, kanske har man riktat kravet mot fel företag – ska du kräva att den som har ansökt om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten dementerar ansökan till kreditupplysningsföretagen. En dementi innebär att inkassobolaget skriftligen talar om för kreditupplysningsföretagen att ansökan om betalningsföreläggande var felaktig. Enbart en återkallelse av ansökan når inte kreditupplysningsföretagen. En dementi leder däremot normalt till att betalningsanmärkningen tas bort.

Vänd dig i första hand till kreditupplysningsföretagen om du anser att en uppgift i ett kreditupplysningsregister är missvisande. De är skyldiga att utreda ditt klagomål. Att du har vänt dig till ett kreditupplysningsföretag innebär inte automatiskt att de övriga kreditupplysningsföretagen får reda på det eller att de gör samma bedömning.

Se vilka kreditupplysningsföretag som finns och har tillstånd från Datainspektionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.