Jag har en skuld hos Kronofogden. Kan jag få en betalningsanmärkning?

Skuld hos Kronofogden


 Det beror på vem du är skyldig pengar. Olika regler gäller beroende på till vem eller vilken din skuld är till.
  • Skulder till stat eller kommun, kallas allmänna mål och gäller till exempel obetalda skatter, TV-avgifter, underhållsstöd, böter och studieskulder.
  • Skulder till privata fordringsägare, kallas enskilda mål och gäller till exempel banklån, hyror och kontokort.

För de obetalda skulder som kallas för allmänna mål gäller att de kan lämnas till Kronofogden direkt för indrivning. Vid registrering av skulden i vårt register får Kreditupplysningsföretagen, som utfärdar betalningsanmärkningar, kännedom om detta och registrerar en betalningsanmärkning. Men som privatperson kan du slippa betalningsanmärkningen. Uppgiften om skulden kan bli sekretessbelagd om den regleras och det inte finns något ytterligare mål, eller att i vart fall två år förflutit sedan det målet kom in. För att sekretessen ska bestå förutsätts att ingen ny skuld kommer in de närmsta två åren. Kreditupplysningsföretagen måste då ta bort betalningsanmärkningen från sina register om uppgiften sekretessbeläggs. Blir skulden betald genom t.ex. utmätning eller avräkning, kommer dock beslutet om utmätning att vara offentligt eftersom beslut alltid är offentliga.

För de obetalda skulder som kallas enskilda mål gäller delvis andra regler. Så här går det till:

  • Den som har en skuld att fordra, ansöker om ett s.k. betalningsföreläggande. Om ansökan bifalls meddelar Kronofogdemyndigheten ett beslut som kallas för utslag. Beslutet anger att du ska betala skulden och är en s.k. exekutionstitel (handling som innehåller en förpliktelse som kan verkställas). Innan beslut meddelas får du del av ansökan och kan protestera mot kravet om du anser att skulden är fel. I så fall måste frågan prövas av domstol. Om du inte protesterar mot kravet meddelar Kronofogdemyndigheten ett beslut, ett s.k. utslag i målet.
  • Kreditupplysningsföretagen registrerar en betalningsanmärkning när beviset (utslaget) registreras i Kronofogdens register.
  • Om fordringsägaren väljer att lämna skulden till Kronofogden för att drivas in och den registreras, får kreditupplysningsföretagen kännedom om detta och registrerar skuldens storlek.
  • Observera att som privatperson kan det enskilda målet sekretessbeläggas enligt samma regler som för allmänna mål men att ett sekretessbelagt ärende inte omfattar det registrerade beviset för skulden, (utslaget). Kreditupplysningsföretagen kan alltså ha kvar uppgiften om utslaget som en betalningsanmärkning. Detsamma gäller andra beslut i målet om verkställighet som Kronofogdemyndigheten kan ha fattat, t.ex. beslut att avsluta tillgångsundersökningen på grund av att gäldenären saknar tillgångar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.